Het huurrecht bestaat uit een set van wettelijke regels op het gebied van huur. Bij huurrecht denk je in eerste instantie vaak aan de verhuur van een woon- of bedrijfsruimte maar dit recht is ook van toepassing op het huren van boeken, een fiets of een auto.

Wanneer is er sprake van huur?

Het huurrecht is van toepassing op zogenaamde ‘huurobjecten’. Je spreekt van ‘huur’ wanneer door een verhuurder een zaak of een deel daarvan in gebruik gegeven wordt aan een huurder die daar een tegenprestatie voor levert. Wanneer aan deze beide eisen voldaan is, zijn de regels van het huurrecht van toepassing.

Regelend recht

In beginsel zijn de regels van het huurrecht regelend d.w.z. dat van die regels in een contract soms kan worden afgeweken. Die afspraken tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd in het huurcontract. Wat voor soort afspraken er in het huurcontract staan hangt af van de huurvorm. Als in zo’n contract niets is vastgelegd, gelden automatisch de wettelijke regels.

Vrije ruimte

Wanneer het gaat om de huur van woonruimte zit er weinig ‘vrije ruimte’ in de regels en kan daar dus maar weinig van worden afgeweken. De reden daarvoor is de huurbescherming want de huurder zit tenslotte in een afhankelijke positie ten opzichte van de verhuurder. Dat geldt niet alleen voor de huur van woonruimte maar ook voor de huur van winkels en horeca. Voor de huur van roerende zaken, zoals een auto of fiets geldt dat niet en daar kan in een contract worden afgeweken van de wettelijke regels. Dat geldt ook voor de huur van overige bedrijfsruimte bijvoorbeeld een sporthal of kantoor.

Advies en conflictbemiddeling

Huurrecht is een complexe materie. Wanneer je wilt huren of gaan verhuren is het goed om je te laten adviseren over je rechten en plichten door een advocaat gespecialiseerd in huurrecht. Die kent de regels en weet welke rechten en plichten de huurder en de verhuurder hebben. Een Rechtnet advocaat voor huurrecht adviseert je dan ook graag. In de praktijk blijkt dat er met regelmaat conflicten tussen huurder en verhuurder ontstaan over bijvoorbeeld de beëindiging van de huur, (achterstallig) onderhoud of een verhoging van de huurprijs.Bij dit soort conflicten kan een in huurrecht gespecialiseerde advocaat je bijstaan.